ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ щодо основних положень Закону України «Про державну службу» (нова редакція) для коментування у ЗМІ
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ щодо основних положень Закону України «Про державну службу» (нова редакція) для коментування у ЗМІ РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – ВАГОМА СКЛАДОВА РЕФОРМ, СПРЯМОВАНИХ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ДЕРЖАВИ З метою впровадження системних змін та модернізації моделі державного управління, яка зробить владу доступною, прозорою та ефективною, наблизить її до стандартів ЄС, наприкінці 2010 року в Україні розпочато адміністративну реформу. На сьогоднішній день вже відбулась структурна реорганізація органів виконавчої влади на центральному рівні, в результаті чого оптимізовано систему органів виконавчої влади, реформовано систему прийняття урядових рішень та систему контролю і нагляду. Найближчим часом буде проведено другий етап адмінреформи – реформу системи місцевих адміністрацій та територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Її основними принципами є: децентралізація (усунення дублювань між місцевими державними адміністраціями та територіальними органами центральних органів виконавчої влади); узгодженість державного управління з ринковою економікою (скорочення кількості чиновників, об’єднання посад для більш чіткого розмежування повноважень); інституціалізація служби в органах місцевого самоврядування (становлення інституту служби в органах місцевого самоврядування через прийняття Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання державних послуг). Оскільки переважна більшість економічних та соціальних реформ проводиться силами державних службовців, започатковано і реформу самої державної служби. Так, Указом Президента України від 18.07.2011 № 769 створено Національне агентство України з питань державної служби, як єдиний орган, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби; 10 січня 2012 року підписано новий Закон України «Про державну службу». Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця. На відміну від попередньої редакції, у новому Законі застосовано компетентнісний підхід до оцінювання здатності державних службовців виконувати посадові обов’язки, визначені у посадовій інструкції, передбачено єдиний спосіб захисту державного службовця шляхом проведення службового розслідування та цілком новий підхід до їх навчання. Встановлено мінімальний розмір найменшого посадового окладу на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати та основні параметри формування схеми посадових окладів. Одним із нововведень є те, що законодавець делегував спеціально уповноваженому центральному органу з питань державної служби повноваження щодо затвердження порядку проведення службового розслідування. Основним завданням Нацдержслужби на 2012 рік є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення Закону в дію з 1 січня 2013 року. Таким чином, 2012 рік – рік комплексної реформи державної служби. Нацдержслужба, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, буде координувати роботу різних органів влади по нормативному та організаційному забезпеченню впровадження нового закону. З набуттям чинності Закону державні службовці мають якісно іншим чином організувати свою роботу. Відтак, Нацдержслужба забезпечить: проведення навчальних програм (основна частина специфічних навчань буде проведена восени поточного року); обов’язкове підвищення кваліфікації з питань нового законодавства працівників кадрових служб державних органів; розроблення закладами післядипломної освіти спеціалізованих тематичних семінарів; запровадження тренінгів для керівників кадрових служб, спрямованих на оволодіння навичками сучасних технологій менеджменту персоналу. Реформа державної служби наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, підготує до здійснення масштабних перетворень, передбачених у Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Більш детальну інформацію читайте на офіційному веб-сайті Управління державної служби Головдержслужби України в Луганській області (lguds@lg.guds.gov.ua). За матеріалами Національного агентства України з питань державної служби.