Завершення земельної реформи на часі
19 липня у Верховній Раді було зареєстровано один з ключових законопроектів земельної реформи – проект закону “Про ринок земель” (реєстраційний № 9001-1). Цей проект та вже ухвалений Верховною Радою Закон України “Про Державний земельний кадастр” сприятимуть побудові цивілізованого ринку землі в Україні. Прийняття Верховною Радою та набуття чинності Закону України “Про ринок земель” є однією з умов зняття мораторію та включення до обігу земель сільськогосподарського призначення. Запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення та його ефективного державного регулювання в Україні дасть можливість забезпечити реалізацію низки важливих на сьогодні проблем. Земельна реформа в Україні дала змогу кожному члену сільськогосподарського підприємства та пенсіонеру з їх числа отримати власний земельний наділ. Селяни тривалий час були позбавлені найголовнішого права – права розпоряджатися своєю власністю. Багато з них вже померли, так і не скориставшись економічними перевагами володіння землею. Проте кожен власник земельної ділянки повинен мати право на власний розсуд розпоряджатися своєю землею. Для цього і впроваджувалася земельна реформа. Тому, лише землевласнику вирішувати: продавати землю чи здавати її в оренду, або ж власноруч обробляти. Нині реформування земельних відносин в Україні – на фінішній прямій. Головним кроком до введення в обіг земель сільськогосподарського призначення має бути скасування мораторію на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який обмежує конституційні права власників земельних ділянок. Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України «Кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю…" Що дасть запровадження ринку землі пересічному селянинові? Які вигоди від цього він зможе набути? На ці та інші запитання дає відповіді проект Закону України «Про ринок земель». Відповідно до положень законопроекту «Про ринок земель» набувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за цивільно-правовими угодами мають бути лише: громадяни України; фермерські господарства; держава в особі Державного агентства земельних ресурсів України; територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування. Виключається участь іноземного капіталу у придбанні земель сільськогосподарського призначення, що унеможливить втрату Україною позицій щодо виробництва продовольства. Адже вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники у найближчі 5-7 років неспроможні на рівних конкурувати із іноземним капіталом. Отже, ризик скуповування значних площ сільськогосподарського призначення фінансово-промисловими групами, тим більше іноземцями, з подальшим утворенням «латифундій» з найманими працівниками цим законопроектом кардинально зменшений. Граничний розмір земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у приватній власності однієї особи в цілому по Україні не може перевищувати 2100 гектарів, в тому числі для: Полісся - 1500 гектарів; Лісостепу - 1750 гектарів; Степу - 2100 гектарів; Карпатської гірської області - 900 гектарів; Кримської гірської області - 1100 гектарів. Запроваджується переважне право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності у разі їх продажу, що дозволить створити потужний регуляторний інструмент для подолання парцеляції земель, як найбільш негативного наслідку проведеної в Україні земельної реформи. З метою мінімізації негативних наслідків подрібнення земельних фондів великих сільськогосподарських підприємств проектом врегульовується питання консолідації земель. Проектом закону передбачено регулювання земель, пов’язаних із земельними ділянками, на яких розташовані багаторічні насадження та меліоративні системи. Врегульовано питання щодо обмеження можливості зміни цільового призначення земельних ділянок протягом 10 років після їх придбання. Передбачається, що Закон України “Про ринок земель” буде прийнятий та введений в дію восени 2011 року, що дозволить запровадити ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення з 1 січня 2012 року. Проектом Закону пропонується внести зміни до Земельного, Цивільного, Бюджетного та Податкового кодексів України, Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”, Законів України “Про оренду землі”, “Про фермерське господарство”, “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, “Про оцінку земель”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, “Про іпотеку”, “Про землеустрій”, “Про захист економічної конкуренції”. Прикінцевими положеннями законопроекту вносяться зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо запровадження підвищених ставок державного мита при перепродажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) протягом 5 років з дня укладання договору, за яким ця ділянка перейшла у власність відчужувача: - при відчуженні за перший рік - 100 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки; - при відчуженні на другий рік - 90 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; - при відчуженні на третій рік - 80 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; - при відчуженні на четвертий рік - 70 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; - при відчуженні на п‘ятий рік - 60 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Таким чином, прийняття Закону України “Про ринок земель”: - розблокує проведення земельних торгів щодо вільних земельних ділянок та прав оренди на них; - створить законодавчі умови для зняття мораторію; - сформує коло набувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення: громадяни України, фермерські господарства, держава та органи місцевого самоврядування; - обмежить участь іноземного капіталу; - запобігатиме спекуляції земельними ділянками сільськогосподарського призначення; - встановить заборону надмірної концентрації земельних ділянок; - визначить державний орган з управління землями сільськогосподарського призначення державної власності (Державне агентство земельних ресурсів); - забезпечить стале землекористування шляхом визначення механізму консолідації земель сільськогосподарського призначення. Разом з тим земельна реформа за своєю суттю не дорівнює лише введенню ринку землі сільськогосподарського призначення. Це цілий комплекс стратегічних заходів таких як: створення прозорого ринку землі, залучення фінансових ресурсів у сферу АПК, охорона родючості ґрунтів, інвентаризація, розмежування земель державної та комунальної власності, встановлення меж населених пунктів, демаркація державного кордону, створення електронного загальнодержавного земельного кадастру.