Сьогодні: субота, 24 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи підтримуєте Ви Закон України "Про добровільне об’єднання громад"?
Проголосувало: 49 Наявність проблем, що заважають ефективній роботі дозвільного характеру?  » Чи є корупція в системі отримання документів дозвільного характеру через ЄДО?  » Задоволені Ви графіком роботи ЄДО?  » Чи задоволені Ви роботою адміністратора ЄДО?  » Чи звертались Ви в дозвільні органи поза єдиним дозвільним офісом після звернення до ЄДО?  » Як часто Ви звертаєтесь до єдиного дозвільного офісу(ЄДО) для отримання дозвільного документу?  » Чи виникають проблеми в ході проведення перевірок органами державного контролю?  » Яким чином змінилась кількість перевірок суб'єктів підприємництва контролюючими органами в 2009 році у порівнянні з 2008 роком?  »
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Новоайдарська РДАДіяльність РДАСоціальна сфера
Молодь і спорт

07 квітня 2016 року у Новоайдарському Професійному аграрному ліцеї завідувач сектору  у  справах  молоді  та  спорту  райдержадміністрації  Тетяна Курта провела тренінг з учнівською молоддю ліцею на тему «Шкідливий вплив алкоголю, тютюну та наркотичних речовин».

На сьогодні такі тренінги, як ніколи, популярні адже за останній час шкідливі звички все більше розповсюджуються серед молоді.  Учні ліцею проявили жвавий інтерес до обговорення цього питання. Впродовж зустрічі ліцеїсти дійшли висновку, що щаслива людина це, насамперед, здорова людина. Дуже приємно спостерігати, що  молодь Новоайдарщини орієнтована на здорове майбутнє.

 СЕКТОР У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
 
НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
     
Структура та штат підрозділу щодо реалізації державної політики з питань  дітей та молоді:

Завідуючий сектором                                   Курта Тетяна Василівна
  
Головний спеціаліст                                      Крюкова Ірина Миколаївна

 

Адреса: смт. Новоайдар, вул. Незалежності буд. 2. Тел. 9-42-82

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКТОР У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

1.     Сектор у справах молоді та спорту Новоайдарської районної державної адміністрації (далі - Сектор) утворюється головою райдержадміністрації.

 

2.     Сектор підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації.

 

 

3.     Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, наказами управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.

 

4.     У межах своїх повноважень сектор організовує виконання актів законодавства у молодіжній сфері, сфері фізичної культури  та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

 

 

5.     Основними завданнями сектору є:

 

 

участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту;

 

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань молоді та спорту;

 

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді;

 

організація військово-патріотичного виховання, відпочинку і дозвілля молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

 

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

 

 

 

організація і проведення фізкультурно - спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

 

сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;

 

забезпечення підготовки і проведення в районі  навчально - тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

 

сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту;

 

сприяння громадським організаціям фізкультурно - спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

 

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

6. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

аналізує стан молодіжної сфери, фізичної культури та спорту в районі, готує пропозиції до проектів та розробляє регіональні програми поліпшення становища молоді,  розвитку фізичної культури та спорту,  організовує і контролює виконання цих програм;

 

розробляє і подає на розгляд районній  державній адміністрації  пропозиції до проектів фінансування та матеріально - технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

 

готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно - правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та Управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації;

 

сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів),   розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями;

 

проводить   роботу,     спрямовану  на   виявлення,   підтримку   і       розвиток

обдарованих дітей, організовує такі заходи, як змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, конференції, форуми тощо, спрямовані на підвищення загального фізичного рівня дітей і молоді;

 

координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля молоді, самостійно виконує  відповідні програми;

 

вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно - просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних явищ та  хвороб серед молоді;

 

забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально - виховній, виробничій та

соціально - побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

 

здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

 

сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально - технічної бази;

 

затверджує положення про змагання та організовує районні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

 

вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;

 

здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості  законодавства з питань соціального захисту, молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

 

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань  молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

 

реєструє в районі спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами, та вносить у встановленому порядку управлінню молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;

 

порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій райдержадміністрації, обласної державної адміністрації олімпійським, параолімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту;

надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

 

взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

 

сприяє  громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у  розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

 

вживає в межах своїх повноважень заходи для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

 

проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема, через друковані та аудіовізуальні засоби  масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

 

сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

 

сприяє діяльності молодіжних трудових загонів  та координує їх роботу;

 

вживає в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

 

забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

 

здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

 

 

здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури, спорту  молоді в районі;

 

вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів, з питань молоді, фізичної культури та спорту;

 

бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

у межах компетенції бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

 

бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради;

 

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань молоді, фізичної культури та спорту для подання голові райдержадміністрації;

 

забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

 

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 

інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

забезпечує захист персональних даних;

 

здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

7. Сектор має право:

 

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань

спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації,

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

 

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  районної державної адміністрації у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту;

 

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

представляти в установленому порядку інтереси сектору в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з  управлінням молоді та спорту Луганської облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

 

10.  Завідувач сектору:

 

здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

розробляє та подає на затвердження голові райдержадміністрації посадові інструкції працівників  сектору та розподіляє обов'язки між ними;

 

планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

 

вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

 

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

 

може входити до складу колегії райдержадміністрації;

 

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з  управлінням молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови та заступників голови райдержадміністрації;

 

клопоче про призначення на посади та звільнення з посад у порядку, передбаченому законодавством, працівників сектору, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

 

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

 

забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази завідувача сектором, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації,  управлінням молоді та спорту облдержадміністрації.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

14. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями завідувача сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

 

 

Керівник апарату                                                                               О.А. Рєзнік

райдержадміністрації 

                                                                                                         ПЛАН РОБОТИ

сектору у справах молоді та спорту

Новоайдарської райдержадміністрації на 2016 рік

 

І. Організаційна робота

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний                    

 

1.

Надання інформаційної та методичної допомоги навчальним закладам району та громадським організаціям щодо створення та роботи з  молодіжними організаціями та молодіжними трудовими загонами

щопівроку

Курта Т.В.

 

2.

Надання консультацій та методичної допомоги головам сільських рад, керівникам навчальних закладів з питань організації зайнятості молоді у позанавчальний час та з питань підтримки молодіжних ініціатив

щоквартально

Курта Т.В.

Крюкова І.М.

 

ІІ. Наради, семінари

 

 

1.

Семінар для заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх закладів району з питання формування здорового способу життя та створення умов для зміцнення фізичного здоров’я серед учнівської молоді

квітень

 

 

 

Курта Т.В.

 

2.

Засідання круглих столів на тему:

-         Патріотичне виховання дітей та молоді Новоайдарського району в умовах сучасних реалій;

-         Формування національної свідомості, патріотизму та активної життєвої позиції серед молоді району

 

травень

 

        жовтень

 

Курта Т.В.

 

 

Курта Т.В.

                                    ІІІ Заходи

І квартал

 

1.

Турнір з гирьового спорту серед юнаків ДЮСШ 

січень

Крюкова І.М.

2.

Чемпіонат району з міні-футболу серед збірних КФК

31 січня

Крюкова І.М.

3.

Кубок району з волейболу серед жіночих команд збірних КФК

14 лютого

Крюкова І.М.

4.

Кубок району з волейболу серед чоловічих команд збірних КФК

21 лютого

Крюкова І.М.

5.

Турнір з дзюдо серед юнаків ДЮСШ

лютий

Крюкова І.М.

6.

Обласний чемпіонат  ВФСТ «Колос» по міні-футболу серед юнаків 2001-2006 р.н.

лютий - березень

Крюкова І.М.

7.

Обласний чемпіонат  ВФСТ «Колос» по міні-футболу серед ветеранів

березень

Крюкова І.М.

8.

Обласний Кубок ВФСТ «Колос» серед  жіночих команд з волейболу, присвячений  Міжнародному  жіночому   дню 8 березня

березень

Крюкова І.М.

9.

Турнір з волейболу,  присвячений  Міжнародному  жіночому   дню 8 березня

березень

 

Крюкова І.М.

 

ІІ квартал

 

1.

Семінар для заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх закладів району з питання формування здорового способу життя та створення умов для зміцнення фізичного здоров’я серед учнівської молоді

квітень

Курта Т.В.

2.

Обласний Кубок з футболу серед дорослих команд КФК

квітень - травень

Крюкова І.М.

3.

Обласний кубок з футболу серед юнаків «Хто ти, майбутній олімпієць?»

квітень

Крюкова І.М.

4.

Обласні сільські ігри серед міськ./ сел../ сільрад

 травень

Крюкова І.М.

5.

Змагання з футболу серед юнаків ДЮСШ

 травень

Крюкова І.М.

6.

Змагання з гирьового спорту серед юнаків ДЮСШ

травень

Крюкова І.М

7.

Турнір з волейболу серед дівчат ДЮСШ, присвячений Дню молоді

червень

Крюкова І.М.

8.

Турнір з ДЗЮДО серед юнаків ДЮСШ, присвячений Дню молоді

червень

Крюкова І.М..

9.

Чемпіонат районної ради «Колос» з футболу (дорослі)

червень

Крюкова І.М.

10.

Підготовка інформаційних матеріалів з питань молодіжної політики до районної газети «Вісник Новоайдарщини».

червень

Курта Т.В.

11.

Організація та проведення спортивно-масових заходів  з нагоди Дня Конституції та Дня молоді.

 червень

Курта Т.В.

Крюкова І.М.

           

 

                                                                                                         ІІІ квартал

 

 

Чемпіонат районної ради «Колос» з футболу (дорослі)

липень

Крюкова І.М.

 

Чемпіонат районної ради «Колос» з футболу (дорослі)

серпень

Крюкова І.М.

 

Чемпіонат з футболу серед збірних сільських рад 7 х 7

24 серпня

Крюкова І.М.

 

Організація та проведення спортивних змагань серед дітей та молоді з нагоди Дня Прапора та дня Незалежності України

серпень

Курта Т.В.

Крюкова І.М.

 

Районні сільські ігри серед селищної та сільських рад,  присвячені Дню фізичної культури та спорту

вересень

Крюкова І.М.

 

Районний турнір по міні-футболу на відкритих майданчиках серед хлопців та дорослих, присвячений пам'яті І.А.Широкого

вересень

Крюкова І.М.

 

Обласні сільські ігри серед селищної та сільських рад

вересень

Крюкова І.М.

 

IV квартал

 

Районний турнір з футболу серед збірних КФК,  присвячений пам'яті В.О.Гапонова

жовтень

       Крюкова І.М.

 

Проведення “Студентського тижня”

З 17 листопада

Курта Т.В.

 

Організація та проведення спортивно-масових заходів та змагань серед дітей та молоді з нагоди Дня захисника України

листопад

Курта Т.В.

Крюкова І.М.

 

Районний турнір з футболу 7 х7 серед сільських рад, присвячений Дню працівників сільського господарства

листопад

Крюкова І.М.

 

Обласний турнір з футболу серед юнаків 1998 – 1999 р.н.

листопад

Крюкова І.М.

 

 

 

Завідувач сектору                                                                                                                     Т.В. Курта

Описовий звіт з фізичної культури та спорту

сектору у справах молоді та спорту

Новоайдарської районної державної адміністрації

за 2015 рік

У 2015 році  на території Новоайдарського району проведено 27 спортивних заходів с загальною кількістю учасників 3413. У порівнянні з 2014 роком кількість спортсменів збільшилася за рахунок участі в проведених заходах військовослужбовців, які перебувають на території району у зв’язку з АТО.

Протягом року відбулося 11товариськіх матчевих зустрічей  між збірними командами району та командами військовослужбовців з наступних видів спорту:

-         Волейбол;

-         Футбол;

-         Настільний теніс;

-         Шахи;

-         Шашки.

Наприклад: у 21-му районному турнірі з футболу у с. Денежникове на призи-пам’яті І.А.Широкого прийняло участь 9 команд, з них 5 команд складалися з військовослужбовців.

Після річної перерви збірна команда району прийняла участь в обласних сільських спортивних іграх серед сільських рад в смт. Білокуракіне, де  посіла загальнокомандне 4 місце.

Футбольна команда «Колос»  прийняла участь у чемпіонаті області, що проводила обласна федерація футболу та зайняла 4 місце.

Успішно розвивається гирьовий спорт - 4 місце на чемпіонаті області.

В обласних змаганнях прийняло участь 2 юнацькі футбольні команди на приз «Хто ти, майбутній олімпієць?» 2002-2005 року народження, які зайняли 3 призове місце.

В жовтні 2015 року футбольна команда м. Щастя під керівництвом тренера України Скидан А.В. перемогла у  республіканському турнірі в системі ДТЕК,  який проходив в м. Бурштин.

Щодня, крім вихідних, проводяться зайняття в КЗ КСЦ «Щастя» в секціях з легкої атлетики – 15 вихованців, боротьби (дзюдо, самбо) – 45 вихованців, з футболу – 43 вихованця, з настільного тенісу – 25  вихованців.      

Згідно  з наміченим планом заходів проводяться змагання, турніри, матчеві зустрічі.

Після артобстрілів досить серйозно постраждав стадіон м. Щастя. У 2015 році виконавчим комітетом міста Щастя було виділено для ремонту 850 тис. гривень. Виконано посилення покрівлі, встановлені металоконструкції покрівлі, вікна. На даний час тривають відновлювані роботи
       Також серйозні пошкодження отримав Спортивний комплекс по вулиці Спортивна, 3 м. Щастя. На даний час переобладнаний барак, де половину площі займає зал настільного тенісу, а другу половину займає невеликий зал, в якому тренуються борці.  Планується відкриття секції "шахи-шашки".
       По вул. Республіканська функціонує майданчик з тренажерами. Через відсутність власних спортивних залів для ігрових видів спорту у КЗ КСЦ «Щастя»  змагання проводяться в залах загальноосвітніх шкіл, або ПТУ.

На території м. Щастя є занедбані спортивні споруди, а саме: майданчик з трибунами, волейбольний майданчик, два занедбаних тенісних корти. У хвойному лісі прокладені бігові доріжки для кросу, але зараз вони недосяжні.
        Також є потреба в універсальних баскетбольно-волейбольно-тенісних майданчиках. Щастинська міська рада готова брати участь у софінансуванні цих проектів.

Протягом 2015 року було заплановано, розроблено та проведено 14 оздоровчих та спортивно-масових заходів в Новоайдарському ПАЛ де навчається 173 учні.

У  розпорядженні ліцею є :

тренажерна зала, спортивна зала,  два  волейбольні та один баскетбольний  майданчики, а також майданчик з нестандартними  обладнаннями, який дозволяє проводити заняття на свіжому повітрі, при сприянні погодних умов  в будь-яку пору року. Підтримання справності, естетичного зовнішнього вигляду та ремонт, здійснюється за допомоги адміністрації ліцею, педагогічного колективу та учнів.

В ліцеї,  згідно  програми з фізичної культури  і здоров’я,  проводяться  уроки фізичної культури, заходи фізкультурно-оздоровчої  спрямованості, виховні години, лекції, змагання. Проведено спартакіади  з таких видів  спорту:

-футбол.

-волейбол.

-баскетбол.

- шахи.

- шашки;

- настільний теніс.

Завдяки тому, що ліцей знаходиться біля соснового бору, були розробленні та проведенні два оздоровче-туристичних походи, у яких   приймали участь не тільки учні та педагоги ліцею, але і випускники шкіл, які завітали на “Дні відкритих дверей ”. Традиційно використовувалися рухливі та спортивні ігри, конкурси та змагання.

Гурток, якій працює в ліцеї на безоплатній основі тричі на тиждень, відвідують як учні так і педагоги ліцею. Практика залучення педагогів до позакласних заходів, очікувано принесла свої плоди. Викладачам, майстрам виробничого навчання та адміністрації ліцею власним прикладом вдалося підвищити мотивацію до занять багатьох учнів, які раніше пасивно ставились до занять та участі в позакласних заходах. Ведення учнями  здорового способу життя, є пріоритетною метою педагогічного складу Новоайдарського професійного аграрного ліцею.

         Діти, які за станом здоров’я віднесенні до спеціальної медичної групи приймають активну участь в підготовці та проведенні всіх заходів фізкультурної спрямованості, допомагають в суддівстві змагань.

         Матеріально-технічна  база  ліцею задовільна, хоча і потребує поповнення та вдосконалення. Придбання та ремонт  інвентарю здійснюється  за  рахунок спонсорської  допомоги, силами учнів та  викладачів, а  також  за  рахунок  учбового  господарства.

У 2015 році  учні  ліцею  брали  участь  в районних  змаганнях з  футболу, волейболу, баскетболу, де  займали  призові  місця. В обласній спартакіаді ПТНЗ ліцей участі не приймав через брак фінансування.

Фінансування сфери фізкультури і спорту з місцевого та обласного бюджету не здійснюється.

В загальноосвітніх навчальних закладах району, згідно Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура» проводяться  уроки  фізичної культури. Проведено спартакіади  з видів  спорту:   волейбол, футбол, шахи, шашки.

Проведено:

-         день  «Здоров’я»;

-         день фізкультурника;

-         2 туристичні  походи  (вересень, травень);

-         зустріч з кращими  спортсменами Новоайдарщини.

У 07 вересня 2015р. проведено в районі Олімпійський урок  з нагоди Дня фізичної культури і спорту, в якому прийняло участь 2060 учнів. Урок проведено у вигляді міні-турнірів, естафет, вікторин, усних журналів, на які було запрошено ветеранів спорту, переможців обласних, регіональних змагань.

З 07 по 13 вересня 2015р. в загальноосвітніх закладах району проведено Олімпійський тиждень. Були проведені практичні заходи:

   вікторини «Мозаїка безпечного життя», «Україна олімпійська»,                              загальношкільний марафон «Здорово бути здоровим!»,

       конкурси малюнків, стіннівок «Ми за здоров'я»,

       КВК «В здоровому тілі – здоровий дух»,

       міні-турніри з легкої атлетики,

       старти надій «Ми-майбутні олімпійці»,

        визначалася першість з футболу серед хлопців, з волейболу серед дівчат та інше.

  Вчителі працюють над використанням інноваційних технологій на  уроках. В 2015р. проведено моніторингове дослідження рівня рухової активності з метою створення сприятливого середовища, збереження та зміцнення здоров'я дітей і молоді. В моніторингу брали участь учні 3-х, 5-х, 8-х класів, вчителі фізичної культури, батьки.        

Матеріально-технічна база  задовільна. Придбання інвентарю здійснюється  за  рахунок коштів місцевого бюджету, спонсорської допомоги, силами учнів та  вчителів. До початку нового навчального року в усіх спортивних залах зроблені поточні ремонти.

 У 2015 році розпочато капітальний ремонт ДЮСШ на суму 850,00грн, замовник - управління комунального будівництва (УКБ), підрядник – ПП «БК Сєвєрпроекткомпані».

Спортивних клубів на базі загальноосвітніх навчальних закладів немає.

 Протягом 2015 року 300 учнів загальноосвітніх навчальних закладів брали  участь в районних змаганнях з футболу, волейболу, баскетболу, легкої  атлетики. Призові  місця найчастіше завойовували учні Новоайдарської та  Олексіївської шкіл – гімназій, Дмитрівської та Смолянинівської ЗОШ.

Вихованці ДЮСШ приймали участь у обласних змаганнях з волейболу, дзюдо,  гирьового спорту, футболу, настільного тенісу, армспорту тощо.  У відкритому турнірі Новопсковського району з волейболу серед команд юнаків 2001-2003 року народження команда ДЮСШ зайняла І місце,   серед команд дівчат 2000 року народження   команда ДЮСШ  на базі Смолянинівської ЗОШ зайняла І місце. З армспорту 27.11.2015р. в м.Кремінна в особистому заліку наші спортсмени зайняли три бронзові та одну срібну нагороди.

 Фінансування  сфери  фізкультури і  спорту здійснюється з державного та районного  бюджетів.

У 2015 році з 1 серпня по 15 листопада на стадіоні «Колос» був проведений капітальний ремонт на загальну суму 950 тис. грн.

Ремонтні роботи фінансувалися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури в Донецькій та Луганській областях.

На даний час відремонтовано адміністративна споруда та 2 центральні трибуні. У 2016 році планується ремонт футбольного поля, для якого придбано 200 кг. насіння газонної трави на суму 25 тис. грн.

Новоайдарська районна військово-цивільна адміністрація в 2015 році для НРО ВФСТ «Колос» додатково виділила 180 тис. грн. з бюджету району, що дозволило на 44 тис. грн. придбати спортивну форму; на 79 тис. грн. 360 штук пластикових сидінь; на 25 тис. грн. насіння газонної трави для футбольного поля; більш 30 тис. грн. витрачено на придбання меблі.

У 2016 році планується відновити проведення чемпіонату району з футболу серед збірних команд сільських рад, приймати участь в обласних змаганнях, проводити традиційні районні сільські спортивні ігри серед міських і сільських рад.

 

 

 

||
Новоайдарська районна державна адміністрація
93500, Україна, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2
Тел./факс (06445) 9-40-38
Веб-сайт: http://ndar.loga.gov.ua
E-mail: rgana@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.ndar.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Новоайдарська РДА