Сьогодні: середа, 24 липня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи підтримуєте Ви Закон України "Про добровільне об’єднання громад"?
Проголосувало: 49 Наявність проблем, що заважають ефективній роботі дозвільного характеру?  » Чи є корупція в системі отримання документів дозвільного характеру через ЄДО?  » Задоволені Ви графіком роботи ЄДО?  » Чи задоволені Ви роботою адміністратора ЄДО?  » Чи звертались Ви в дозвільні органи поза єдиним дозвільним офісом після звернення до ЄДО?  » Як часто Ви звертаєтесь до єдиного дозвільного офісу(ЄДО) для отримання дозвільного документу?  » Чи виникають проблеми в ході проведення перевірок органами державного контролю?  » Яким чином змінилась кількість перевірок суб'єктів підприємництва контролюючими органами в 2009 році у порівнянні з 2008 роком?  »
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Новоайдарська РДАМісцеві ради

Місцеві ради

05 12 2008,15:06 | Новоайдарська селищна рада

Голова
Секретар
Чисельність населення
Населені пункти
Телефони
Шопін Ігор Вікторович 
Бочаров Олександр Михайлович
8724 особи
Селище Новоайдар, с.Айдар-Миколаївка, с.Маловенділіївка
9-24-01
9-43-56
9-44-56
 

 

 
  ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
  НОВОАЙДАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
  ДЕВЯТА СЕСІЯ
  РІШЕННЯ № 9/1


від 9 листопада 2011 року смт.Новоайдар 

Про хід виконання селищного
бюджету за 9 місяців 2011 року  Розглянувши інформацію про хід виконання селищного бюджету за 9 місяців 2011 року Новоайдарська селищна рада відмічає, що організація виконання селищного бюджету здійснювалася у відповідності з вимогами Бюджетного Кодексу, Закону України. „ Про державний бюджет України на 2011 рік.”, рішення селищної ради № 4/1 від 13 січня 2011 року „ Про селищний бюджет на 2011 рік” .
  За 9 місяців 2011року до загального фонду селищного бюджету надійшло 2422443грн, при плані 2350911 грн. або 103,% .або більше на 84944 грн у порівнянні з відповідним періодом 2010 року .
  План по видаткам загального фонду виконан на 94,1 % при плані 2550550 грн., касові видатки склали 2399724 грн.
  План по доходам спеціального фонду виконан на 83,3 % при плані 637869 грн, фактично надійшло 530850 грн.  
  План по видаткам спеціального фонду виконан на 54,5 % при плані 719346 грн., касові видатки склали 391833 грн.

  Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2011 року становить 7212 грн, на 01.10.2011 -8921 грн., заборгованість по батьківській платі.
  Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року становить 8936 грн., на 01.10.2011р -7871 грн.
  Кредиторська заборгованості загального фонду селищного бюджету станом на 01.01. 2011 року -22586 грн., на01.10.2011 р -12527 грн немає. 
  Згідно із статтею 24, пунктом 8 статті 78, частини 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України та пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новоайдарська селищна рада
  ВИРІШИЛА:
1. Затвердити :
1.1 Звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2011року по доходам в обсязі 2753293 грн., у тому числі по загальному фонду 2222443 грн., спеціальному фонду 530850грн., по видаткам в обсязі 2791557 грн.,0 в тому числі загального фонду 2399724 грн., спеціального фонду 391833 грн.  
  1.2 Інформацію головного бухгалтера селищної ради «Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2011 року» прийняти до відома.
2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання економічно-соціального розвитку, бюджету, торгівлі та захисту прав споживачів 

 Новоайдарський селищний голова В.О.Кравченко
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання селищного бюджету за 9 місяців 2011 року
  Виконання селищного бюджету за 2008 році здійснювалась у відповідності з вимогами Бюджетного Кодексу України, закону України „ Про Державний бюджет України на 2008 рік”, рішення селищної ради № 19/1 від 28 січня 2008 року „ Про селищний бюджет на 2008 рік”.
  План по доходам за 9 місяців 2008 рік виконан на 116.7% .При плані доходів 1412281 грн, фактично надійшло 1647776 грн, або більше на 359251 грн. у порівнянні з відповідним періодом 2007 року.
   
1. Найбільш питомою вагою у структурі доходів селищного бюджету займає податок з доходів фізичних осіб – 63%. При плані 882760 грн, фактично податку з доходів фізичних осіб надійшло 709475 грн. що складає 124,1 %, або на 262724 грн. більше ніж у відповідний період 2007 році.
2. Другим вагомим джерелом доходів у структурі селищного бюджету займає плата за землю:
- при плані 208650 грн, фактично надійшло 159083 грн, або 76.2%, або на 81540 грн більше надійшло у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
  У тому числі земельний податок з юридичних осіб: при плані 101150 грн, фактично надійшло 73794 грн, або 73%. у порівнянні з 2007 р. доходів надійшло більше на 40533 грн.
  - орендна плата з юридичних осіб при плані 83900 грн. фактично надійшло 67031рн. або 79.9% до плану.

  По орендній платі з юридичних осіб план не виконан. Станом на 01.10.2008року мається заборгованість у слідуючи орендарів:

? КФК „Айдармлин” - 53358 грн
? Мірошниченко - 7035 грн
? ТОВ Картон-Пак - 732 грн (матеріали в виконавчій 
- службі, суд присудив 732 грн)

В цілому заборгованість по орендній платі складає 63172 грн. 
Селищною радою приймались заходи по погашенню заборгованості:
надсилались повідомлення неплатникам та надавались матеріали до прокуратури.
  Земельний податок з фізичних осіб: план 13200 грн. фактично  
надійшло 11701 грн. або 88,6 % у порівнянні з минулим роком доходів надійшло більше на 6598 грн.
  Власникам паїв нарахован земельний податок, а землею вони не користуються і не платять податок на землю.

- орендна плата з фізичних осіб: план 10400 грн, фактично надійшло 
6556 грн, або 63 % ЧП Пустовалова В.К має заборгованість по орендній платі за землю у сумі 4885грн.

3. Податок на промисел: при плані 1900 грн, фактично надійшло 1476 грн., або 77.7 %.
4. Плата за торговий патент при плані 61500 грн, фактично надійшло 47546 грн, або 110.8 % у порівнянні з 2007 роком надійшло більше на 2437 грн.
5. Плата по місцевим податкам і збором виконана на 117,2 % при плані 61790 грн, фактично надійшло 72288грн. У порівнянні з 2007 роком надійшло менше на 3949 грн. 
  У тому числі: 
- комунальний податок виконан на 115 % ( план 10700 грн. фактично 12309 грн)
- ринковий збір на 120,2 % (план 48600 грн, факт. 58409грн.)
 Комунального податку надійшло менш у порівнянні з відповідним періодом 2007 року на 1434 грн, ринкового збору менше на 2566 грн.
   
6. Фіксований сільгоспналог: при плані 16000 грн. надійшло 13945 грн. або 87,2 % у 2007р. надійшли 13849 грн.
7. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємства: при плані 118300 грн, фактично надійшло 154007грн, або 130,2 % У порівнянні з відповідним періодом 2007 року цього податку надійшло більше на 32493 грн.
8. Інші надходження – надійшло за 9 місяців 2008 року – 3531 грн. у т.ч. амін 869 грн.
9. Державне мито: план по цьому збору виконан на 120,6% при плані 60700грн, надійшло 73230 грн у порівнянні з минулим роком держмита надійшло більш на 4356 грн. 
  10.Офіційних трансфертів надійшло 15980 грн. при плані 79850 грн.

План по доходам спеціального фонду виконан на 130 %, при плані  
145080 грн. фактично надійшло 187081 грн. у тому числі:

  1. Податок з власників транспортних засобів:
  план 75000 грн, фактично надійшло 113682 грн, або 151,6 %  
  2. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами: план 
  68680 грн, фактично надійшло 70448 грн. або 102,6 %

 у тому числі: 
  - батьківська плата – план: 65300грн. надійшло 70012грн. або 107,2 %
  - плата за оренду майна : план 2500 грн, фактично надійшло - минус  
  56.4 грн
   
  - інші джерела власних надходжень план -- , фактично надійшло
  200 грн.
  3. Екологічний фонд: план 1400 грн, надійшло 1204 грн, або 86 %
  4. Надходження від продажу землі 1747 грн.


  План по видаткам загального фонду виконан на 97.5% ,при плані  
1685395 грн, касові видатки склали 1642717 грн.у тому числі вилучення 330582 грн.

  У тому числі:
а) органи місцевого самоврядування всього- 332117 грн, у т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 280222 грн.
- оплата енергоносіїв 11069 грн

б).Дитячі дошкільні заклади всього - 668000 грн. у т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 455954 грн, харчування за рахунок з бюджету 89302 грн.( за рахунок спец коштів 42000 грн) - касові видатки.

  За 9 місяців 2008 року кількість дітоднів склало 19931 при плані 18130грн.
- фактична сума видатків 156607 грн.
- кількість днів харчування 181 грн. ( при плані 150)
- вартість одного дня харчування з урахуванням батьківської плати  
  7,86 грн.
- на оплату енергоносіїв витрачено 61238 грн.
  у т. ч .- стоки – 3792 грн.
  - електроенергія - 24537 грн.
  - газ – 28995 грн.
  - інші комунальні послуги 3914 грн.
в) На реструктизацію заборгованості згідно ст.. 57 використовано 
  15980 грн.
г). На соціальний захист населення 5458 грн у т.ч.
  - видатки на поховання 1500 грн
  - матеріальна допомога - 3958 грн.
д).Капремонт житлового фонду - 58740 грн. будинки кв. Миру, ( фактичні видатки 73218 з матеріалу замовника)

у) благоустрій селища – за 9 місяців у 2008 року використано 191856грн. у тому числі:
  - заробітна плата сбірникам ринкового сбору, та оплата громадських робіт з нарахуванням склала - 7713грн.
- придбання лапм ДРЛ - 1382 грн
  - придбання стенд -3490 грн
  - оплата транспортних послуг - 12346  
  - оплата інших послуг по благоустрою 11215 грн
  - поточний ремонт наружного освітлення - 3089грн.
  - обрізка дерев - 13261грн
  - поховання безпритульних - 1683 грн

  Оплата енергоносіїв - у т.ч. 
  -електроенергія - 43846 грн або кв/г
  - вивоз сміття, прибирання вулиць - 61511 грн.
  відновлення зелених насаджень - 9973 грн.
  - ремонт пам”ятників - 15385 грн
   
  Ж) заклади культурі:
  - на утримання ЦКД та Марсовського народного дому витрачено  
  20633грн.
- заробітна плата - 13252грн.
- нарахування - 4797 грн.
- оплата енергоносіїв - 770 грн (КЕКВ 1163)
- придбання матеріалів - 1667грн.

  З) Вилучення : при плані 330592 грн, касові видатки склали також  
  330592 грн.
   
  И). Інші видатки- склали 9370 грн. ( проведення свят)
  К) Інші субвенції: план 10000 грн, касові видатки 10000 грн
   
  Видатки спеціального фонду селищного бюджету: 
  всього - 176728 грн
1. по функції 010116 „Органи місцевого самоврядування” витрачено грн у т.ч. поточний ремонт грн
  КЕКВ 1139 „Оплата інших послуг” -2937 грн.

2. 070101 „Дошкільні заклади
  КЕКВ -1133 Харчування - 69302 грн – харчування дітей за рахунок надходжень батьківської плати.
  КЕКВ- 1131 Придбання предметів, матеріалів - 880 грн.
3. 110204 „Заклади культури” 
  КЕКВ 1138 „Оплата послуг зв’язку - 101 грн

  - Ремонт доріг – витрачено 99508 грн. в тому числі установка знаків- 
   
Головний бухгалтер Новоайдарської  
селищної ради Р.В.Щирова


 


26.05.2015,11:03 | Військово-цивільна адміністрація села Кримське
26.05.2015,10:57 | Військво-цивільна адміністрація сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачево, Лопаскине та Оріхово-Донецьке
26.05.2015,10:51 | Щастинська міська рада
05.12.2008,15:06 | Новоайдарська селищна рада
05.12.2008,15:05 | Бахмутівська сільська рада
05.12.2008,15:05 | Гречишкінська сільська рада
05.12.2008,15:04 | Денежниківська сільська рада
05.12.2008,15:03 | Дмитрівська сільська рада
05.12.2008,15:02 | Колядівська сільська рада
05.12.2008,15:02 | Муратівська сільська рада
05.12.2008,15:01 | Новоохтирська сільська рада
05.12.2008,15:00 | Олексіївська сільська рада
05.12.2008,15:00 | Побєдівська сільська рада
05.12.2008,14:59 | Райгородська сільська рада
05.12.2008,14:57 | Співаківська сільська рада

|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2
Новоайдарська районна державна адміністрація
93500, Україна, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2
Тел./факс (06445) 9-40-38
Веб-сайт: http://ndar.loga.gov.ua
E-mail: rgana@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.ndar.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Новоайдарська РДА